top

drukuj

2010-02-12 08:53:13

Zarządzenie Nr134/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie powołania osób do pełnienia służby stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu

Na podstawie §8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia Nr 13/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zarządza się co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania działaniami związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie gminy Inowrocław, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia służby stałego dyżuru w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu:

1. Anna Rywak - kierownik stałego dyżuru
2. Stefania Szydełko – starszy dyżurny
3. Wiesława Kujawa - starszy dyżurny
4. Krystyna Fedde - starszy dyżurny
5. Agnieszka Kremska – dyżurny
6. Grażyna Głuszek – dyżurny
7. Daniel Kościelny – dyżurny
8. Ireneusz Ziarnowski – kurier – kierowca
9. Jarosław Sołtys - kurier – kierowca

§ 2. Do zadań osób wymienionych w § 1 pkt. 1- 9 zarządzenia należy:

1. powiadomienie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu, zapewniających sprawne uruchamianie realizacji zadań wykonywanych w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa;
2. przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i dostarczanie decyzji, a także informacji adresowanych do organów, na rzecz których działają;
3. ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych decyzji i informacji organów, na rzecz których działają – do organów im podległych;
4. przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i przekazywanie nakazanych informacji w ramach współdziałania.

§ 3. Osobę odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru, zabezpieczenie w niezbędne środki i dokumenty czynię inspektora ds. obronnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1173

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip