top

drukuj

2010-02-12 08:51:58

Zarządzenie Nr133/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku


w sprawie wdrożenia systemu stałych dyżurów w podległych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie §8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia Nr 13/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zarządza się co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Wojewodę działaniami związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie województwa wyznaczam Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu, w którym ma funkcjonować stały dyżur.

§ 2. W celu umożliwienia wzajemnego komunikowania się w ramach stałego dyżuru Wojewody z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy w czasie poza służbowym wyznaczam punkt kontaktowy na bazie całodobowej służby dyspozytorskiej w Gminnym Zakładzie Komunalnym.

§ 3. Osobę odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz punktu kontaktowego, zabezpieczenie w niezbędne środki i dokumenty czynię kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik 1 na 26 ark.
Instrukcja w sprawie organizacji i działania stałego dyżuru.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1037

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip