top

drukuj

2010-02-12 08:51:02

Zarządzenie Nr132/2005 z dnia 23 czerwca 2005r.


w sprawie zmian do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn.zmian./ zarządza się co następuje:


§ 1.
1. Ustala się harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2005 rok po zmianach wprowadzonych :

Uchwałą Rady Gminy Nr XL/238/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 129/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w kwocie 21.915.204 zł z podziałem na okresy kwartalne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


2. Ustala się harmonogram planowanych wydatków budżetu gminy na 2005rok po zmianach wprowadzonych :

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 110/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2005 z dnia 24 stycznia 2005 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr XL/238/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/247/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122/2005 z dnia 13 maja 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 126/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 129/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w kwocie 27.675.252 zł z podziałem na okresy kwartalne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 roku.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1066

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip