top

drukuj

2010-02-12 08:50:20

Zarządzenie Nr131/2005 z dnia 22 czerwca 2005r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust.2 w związku z art. 9d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Dz. U Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081) zarządza się, co następuje:§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana/i Dobromiły Szmańda nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Tupadłach ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Marek Karólewski - przewodniczący
2. Andrzej Bogdanowicz - dyrektor szkoły
3. Wojciech Gliwiński - ekspert
4. Michał Siewkowski - ekspert
5. Dębski Leszek - ekspert


§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.ZARZĄDZENIE Nr 131b/05
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust.2 w związku z art. 9d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Dz. U Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081) zarządza się, co następuje:§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana/i Bożeny Kacprzak nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum w Żalinowie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1.Marek Karólewski - przewodniczący
2.Zofia Sawicka - dyrektor szkoły
3.Wojciech Gliwiński - ekspert
4. Michał Siewkowski - ekspert
5.Tomasz Marcinkowski - ekspert


§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.ZARZĄDZENIE Nr 131c/05
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 czerwca 2005 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust.2 w związku z art. 9d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Dz. U Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081) zarządza się, co następuje:§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana/i Wojciecha Dąbrowskiego nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum w Żalinowie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1.Marek Karólewski - przewodniczący
2.Zofia Sawicka - dyrektor szkoły
3.Wojciech Gliwiński - ekspert
4. Michał Siewkowski - ekspert
5.Tomasz Marcinkowski - ekspert


§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZARZĄDZENIE Nr 131d/05
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust.2 w związku z art. 9d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Dz. U Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081) zarządza się, co następuje:§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana/i Magdaleny Rosenau nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Pławinie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1.Marek Karólewski - przewodniczący
2.Ewa Garbalińska - dyrektor szkoły
3.Wojciech Gliwiński - ekspert
4. Michał Siewkowski - ekspert
5.Tomasz Marcinkowski - ekspert


§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1556

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip