top

drukuj

2010-02-12 08:49:13

Zarządzenie Nr130/2005 z dnia 22 czerwca 2005r.


w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP, Senatu PR oraz Prezydenta RP.

Na podstawie art.52 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.01.46.499 z poz. zm.) oraz art.21. ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.00.47.544 z poz. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuję Zespół do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP, Senatu PR oraz Prezydenta RP w składzie:

1.Anna Rywak - Sekretarz Gminy - Pełnomocnik ds. wyborów

2.Renata Berger - Inspektor - członek

3.Mirosława Grabowska - Kierownik USC - członek

4.Wiesława Kujawa - Inspektor - członek

5.Stefania Szydełko - Inspektor - członek

6.Daniel Kościelny - Pełnomocnik Urzędnika Wyborczego ds Informatyki

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1101

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip