top

drukuj

2010-02-12 08:46:52

Zarządzenie Nr128/2005 z dnia 20 czerwca 2005r.


w sprawie powołania Zespołu .

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami)
zarządza się, co następuje:


§ 1.

Powołać Komisję ds.wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika
Referatu ds.Spójności z Unią Europejską, prowadzenia projektów
inwestycyjnych i promocji w następującym składzie osobowym:

1.Anna Rywak –Sekretarz Gminy
2.Stefania Szydełko -inspektor
3.Krystyna Fedde - inspektor
4.Barbara Lewandowska - inspektor§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1160

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip