top

drukuj

2010-02-12 08:46:03

Zarządzenie Nr127/2005 z dnia 9 czerwca 2005r.


Powołać komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze

Na podstawie art. 36A ust 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 póz. 329 z pozn. zm.)zarządza się, co następuje:

§1.Powołać komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze w następującym składzie:
1. Przedstawiciele organu prowadzącego:
Anna Rywak – przewodniczący komisji
Małgorzata Kręcichwost – członek
Krystyna Fedde – członek
2. Przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:
Michał Siewkowski – członek
Wojciech Gliwiński – członek
Beata Wasilewska – członek
3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
Grażyna Sobecka – członek
Małgorzata Boniecka – członek
4. Przedstawiciele Rady Rodziców:
Mirosława Mechelewska – członek
Urszula Błoch – członek

5. Przedstawiciele organizacji związkowej:
Grażyna Brzuszkiewicz – członek

§2.Ustala się termin posiedzenie komisji na dzień 10 czerwca 2005 godzina 800 w siedzibie Urzędu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1123

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip