top

drukuj

2010-02-12 08:43:05

Zarządzenie Nr124/2005 z dnia 19 maja 2005 r.


w sprawie powołania komisji stypendialnej dla uczniów zamieszkałych na stałe w Gminie Inowrocław

Na podstawie Art. 31 ustawy o Samorządzie Gminnym oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLI /245/2005 z dnia 30 marca 2005 r., i uchwały Nr XLIII/257/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję stypendialną w następującym składzie:
1) Małgorzata Kręcichwost – przewodniczący
2) Aleksandra Zdunek - członek, przedstawiciel rodziców – z-ca przewodniczącego
3) Ireneusz Szczepkowski – członek, przedstawiciel rodziców
4) Irena Gromada - członek, przedstawiciel rodziców
5) Lidia Ruszkiewicz - członek, przedstawiciel GOPS-u.

§ 2.1. W celu usprawnienia pracy komisji przedstawiciel GOPS-u będzie reprezentował swój rejon działania w zależności, z którego będą rozpatrywane wnioski.
2. W przypadku nieobecności w pracy komisji któregoś z przedstawicieli rodziców, desygnować do niej można: p. Izabelę Madajczyk, p. Adama Kamińskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń
Uzasadnienie.


W związku z przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLIII/257/2005 z 28 kwietnia 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław zgodnie z § 10 do Wójta Gminy należy powołanie komisji do rozpatrywania wniosków jak w § 1 niniejszego Zarządzenia.

W związku z tym zasadne jest wydanie tego zarządzenia.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1181

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip