top

drukuj

2010-02-12 08:38:45

Zarządzenie Nr118/2005 18 kwietnia 2005 roku


w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i powołania zespołu kontrolującego

Na podstawie art. 28 a , art. 28b , art. 127 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148/ oraz § 1 Zarządzenia Nr 21/2003 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad i trybu planowania , prowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego podległych jednostek organizacyjnych Gminy Inowrocław zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić kontrolę w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
2. Kontroli podlegać mają następujące obszary działania jednostki :

a/ zgodność wydatków z planem finansowym szkół i harmonogramem wydatków.

b/ zgodność zatrudnienia z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2004-2005.

3. Kontrolę przeprowadzić w okresie od 19.04.2005r do 18.05.2005 r.

§ 2 . Powołać zespół kontrolujący w składzie

1/ Aldona Sulinowska
2/ Małgorzata Mechelewska

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1132

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip