top

drukuj

2010-02-12 08:34:02

Zarządzenie Nr114/2005


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji w budynku świetlicy w Balezewie.
Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/Dz.U.z 2002 roku Nr 76 poz.694 z późn zmian./ oraz § 6 Instrukcji
inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzema Nr 42/02 Wójta
Gminy Inowrocław z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie ustalenia obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych i planu kont dla jednostki
budżetowej i zakładu budżetowego zarządzam co następuje :
§ l. Powołać komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w
budynku świetlicy w Balezewie w składzie:
1. Helena Krenc -przewodniczący
2. Agnieszka Dolatowska -członek
3. January Wikarski -członek
§ 2. Ustalić termin inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 stycznia 2005 roku.
§ 3. Ustalić termin zakończenia inwentaryzacji na dzień 31 stycznia 2005 roku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1107

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip