top

drukuj

2010-02-12 08:33:14

Zarządzenie Nr113/2005


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn.zmian./ zarządza się co następuje:§ 1.
1. Ustala się harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2005 rok w kwocie 21.091.252 zł z podziałem na okresy kwartalne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


2. Ustala się harmonogram planowanych wydatków budżetu gminy na 2005rok w kwocie 26.611.084 zł z podziałem na okresy kwartalne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 roku.Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1081

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip