top

drukuj

2010-02-12 08:30:03

Zarządzenie Nr110/2005


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 , z 2000 r Nr 122 poz.1315 , z 2001 r. Nr 88 poz.961 , z 2002 Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz.1300 , z 2003 r Nr 45 poz.391 ,Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874 ,Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135/ i § 11 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2004 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 .

1/ rozdysponować część rezerwy budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia ;

Budżet po zmianach wynosi:


DOCHODY 21.091.252 zł

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie: 2.048.130 zł


WYDATKI 26.611.084 zł
.
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie: 2.048.130 zł


§ 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1075

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip