top

2015-07-29 09:01:07

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


W roku szkolnym 2015/2016 wyprawka szkolna przysługuje uczniom klas 3 szkoły podstawowej spełniającym kryterium dochodowe ( 574 zł na osobę w rodzinie) oraz wszystkim uczniom niepełnosprawnym posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tj:

2015-07-29 08:59:35

Stypendia 2015-2016


2014-09-18 13:35:09

PROŚBA


DO RODZICÓW DZIECI W WIEKU 16-18 LAT - MIESZKAŃCÓW GMINY INOWROCŁAW O PRZEKAZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI PRZEZ DZIECKO

2012-09-04 12:15:07

Uwaga od 1 października 2012 r. zmienia się kryterium dochodowe.


Kryterium dochodowe obowiązujące osoby starające się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013 od 1 października 2012 r. będzie wynosić 456 zł netto na osobę w rodzinie (dotychczasowe 351 zł). Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium szkolnego jest złożenie wniosku w terminie do 15 września 2012 r. w Gminny Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Inowrocław.

2012-04-13 08:05:29

Wniosek o zapomogę zdrowotną


2010-09-16 10:41:44

PROŚBA


DO RODZICÓW DZIECI W WIEKU 16-18 LAT-MIESZKAŃCÓW GMINY INOWROCŁAW O PRZEKAZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI PRZEZ DZIECKO

box
dol foot
bip bip