top

2015-02-24 15:22:07

Zmiany w dowodach osobistych


W dniu 1 marca 2015 r. w związku z wejściem nowych przepisów z zakresu wydawania dowodów osobistych następuje zmiana wniosku o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania na dole strony). Będzie również obowiązywał nowy rodzaj fotografii. Wymogi techniczne fotografii do nowego dowodu osobistego są analogiczne jak fotografii do paszportu. Istotna zmianą jest wymóg w zakresie terminu wykonania fotografii, nie może ona być starsza niż 6 miesięcy.

box
dol foot
bip bip