top

2016-04-08 18:08:34

Informacja


dot. wyników otwartego konkursu ofert Nr 7/2016 na realizację w 2016 roku zadania publicznego zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2016-04-08 18:06:20

Informacja


dot. wyników otwartego konkursu ofert Nr 6/2016 na realizację w 2016 roku zadania publicznego zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

2016-04-08 18:02:52

Informacja


dot. wyników otwartego konkursu ofert Nr 5/2016 na realizację w 2016 roku zadania publicznego zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2016-04-08 18:01:20

Informacja


dot. wyników otwartego konkursu ofert Nr 4/2016 na realizację w 2016 roku zadania publicznego zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2016-04-08 17:51:17

Informacja


dot. wyników otwartego konkursu ofert Nr 3/2016 na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .

2016-04-08 14:40:31

Informacja


dot. wyników otwartego konkursu ofert Nr 2/2016 na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2016-04-08 12:42:40

Zarządzenie 174/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2016-04-08 12:41:44

Zarządzenie 173/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2016-04-08 12:41:02

Zarządzenie 172/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2016-04-08 12:40:29

Zarządzenie 171/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2016-04-08 12:39:56

Zarządzenie 170/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2016-04-08 12:39:09

Zarządzenie 169/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2016-03-23 14:53:24

Zarządzenie 164/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 marca 2016


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

2016-03-04 12:56:30

Zarządzenie 162/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2016-03-04 12:54:13

Zarządzenie 161/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

2016-03-04 12:51:28

Zarządzenie 160/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2016-03-04 12:50:21

Zarządzenie 159/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2016-03-04 12:32:14

Zarządzenie 158/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2016-03-04 12:27:32

Zarządzenie 157/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w spranie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2016-02-25 08:36:39

Zarządzenie 149/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku

2016-01-27 14:37:47

Zarządzenie 144/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku

2016-01-27 14:37:06

Zarządzenie 143/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2016-01-27 14:35:50

Zarządzenie 142/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku

box
dol foot
bip bip