top

2016-01-19 10:07:13

zasady kształtowania ustroju rolnego


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 maja 2016r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 20l5r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015r. poz. 1433). Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa poprzez: - poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, - przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, - zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

box
dol foot
bip bip