top

2014-03-27 14:08:07

Zarządzenie 349/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2014-03-27 14:06:08

Zarządzenie 348/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2014-03-27 14:05:03

Zarządzenie 347/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2014-03-27 14:04:28

Zarządzenie 346/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2014-03-27 14:02:53

Zarządzenie 345/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2014-03-27 14:02:23

Zarządzenie 344/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2014-03-10 12:45:44

Zarządzenie 332/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 marca 2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

2014-02-13 12:37:11

Zarządzenie 323/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2014-02-13 12:34:33

Zarządzenie 322/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2014-02-13 12:31:34

Zarządzenie 321/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2014-02-13 12:26:37

Zarządzenie 320/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2014-02-13 12:25:39

Zarządzenie 319/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2014-02-13 12:24:20

Zarządzenie 318/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2014-02-13 10:16:14

Druki do pobrania


2014-02-12 14:35:42

Zarządzenie 316/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku

2014-01-14 14:27:32

druk oferty wsp sportu 2014


2014-01-14 14:16:14

Zarządzenie 308/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku

2014-01-14 14:15:13

Zarządzenie 307/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2014


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2014-01-14 14:12:06

Zarządzenie 306/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku

box
dol foot
bip bip