top

2013-03-15 10:03:55

Zarządzenie 229/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

2013-03-15 10:02:21

Zarządzenie 228/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2013-03-15 09:59:49

Zarządzenie 227/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2013-03-15 09:50:28

Zarządzenie 226/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

2013-03-15 09:46:35

Zarządzenie 225/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2013-03-15 09:44:15

Zarządzenie 224/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2013-02-22 15:02:35

Zarządzenie 221/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku.

2013-02-22 15:01:10

Zarządzenie 220/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2013


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

2013-01-30 13:26:35

Zarządzenie 216/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2013


w sprawie określenia wzorów umowy o dotacji na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonanego zadania

2013-01-24 13:52:57

Zarządzenie 212/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2013


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku.

2013-01-24 13:45:13

Zarządzenie 211/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku.

2013-01-22 14:39:12

dokumenty do pobrania


2013-01-22 14:34:19

Zarządzenie 210/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2013 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

2013-01-22 14:33:36

Zarządzenie 209/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2013-01-22 14:32:14

Zarządzenie 208/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2013-01-22 14:30:38

Zarządzenie 207/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

2013-01-22 14:28:54

Zarządzenie 206/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2013-01-22 14:27:51

Zarządzenie 205/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

box
dol foot
bip bip