top

2012-11-06 17:16:30

Uchwała NR XXI/152/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiatani wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

2011-11-04 11:47:41

Uchwała NR X/72/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2011r.


W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

2010-12-14 09:42:51

SPRAWOZDANIE DRUK


2010-02-04 11:11:26

Uchwała Nr XLI/234/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego na 2010 rok.

box
dol foot
bip bip