top

2016-10-07 15:29:16

Sprawozdanie


Z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2014-04-29 15:27:48

Sprawozdanie


z realizacji Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

2013-11-05 12:42:21

Sprawozdanie


z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"

2012-09-20 15:00:24

Sprawozdanie


z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiatami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na 2013 rok"

2012-05-02 15:07:15

Sprawozdanie


z realizacji Programu Współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku

box
dol foot
bip bip