top

2012-03-27 08:07:30

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM


W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2012-03-26 15:47:14

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM


W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2012-03-26 15:45:27

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM


W zakresie ochrony i promocji zdrowia

2012-03-26 15:43:58

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM


W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2012-03-21 15:55:48

Zarządzenie 135/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wsparcia i upowszechnienia kultury fizycznej

2012-03-21 15:53:58

Zarządzenie 134/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2012-03-21 15:52:24

Zarządzenie 133/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naturalnego

2012-03-21 15:50:40

Zarządzenie 132/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2012-03-20 15:50:25

Zarządzenie 131/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2012r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku o charakterze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

2012-03-13 14:34:57

Zarządzenie 129/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2012 roku

2012-03-13 11:04:25

Zarządzenie 128/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 marca 2012r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku

2012-02-21 13:23:36

Zaproszenie


2012-02-21 13:03:58

Zarządzenie 121/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku o charakterze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

2012-02-21 13:03:20

Zarządzenie 122/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2012-02-21 13:02:35

Zarządzenie 123/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2012-02-21 13:01:42

Zarządzenie 124/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2012-02-21 13:00:47

Zarządzenie 125/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2012-02-15 11:20:22

Zarządzenie 119/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2012 roku

2012-02-15 11:19:27

Zarządzenie 120/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2012r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2012 roku

2012-02-15 11:08:46

Oferta


klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu przez Gminę Inowrocław w 2012 roku

box
dol foot
bip bip