top

2015-09-08 13:10:03

Zarządzenie 98/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 września 2015


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

2014-10-24 12:04:31

Sprawozdanie


z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"

2014-09-01 15:08:13

Zarządzenie 404/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

2013-11-21 14:42:15

Uchwała NR XXXI/274/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

box
dol foot
bip bip